Corona / Covid 19 – Likviditet

Styrk din likviditet hurtigt og effektivt

Omniveta hjælper danske virksomheder der oplever et stigende pres på likviditeten

Efter 1 år med nedlukninger og restriktioner, er det ikke nogen overraskelse, at danske virksomheder oplever et stigende pres på likviditeten. På trods af hjælpepakker og egne reserver strammer det til for mange virksomheder, der normalt har en god likviditet.

Den langvarende nedlukning skaber ligeledes uro og frygt for manglende indtjening som følge af faldende omsætning og konkurser hos virksomhedens kunder.

Du kan styrke din likviditet hurtigt og effektivt, hvis du sælger på kredit. Her ligger en stor del af din likviditet bundet i den kredittid du giver dine kunder. Den likviditet kan du frigøre ved at sælge dine fakturaer til os.

Omniveta køber dine fakturaer, så dit kreditsalg bliver til kontantsalg. Du kan have betalingen på kontoen samme eftermiddag, som vi har godkendt dine faktura

Hvad har du af udestående fakturaer?

 • Vi kan købe alle fakturaer til kreditværdige kunder, hvor varen eller ydelsen er leveret
 • Du kan være i gang inden for 24 timer
 • Du har pengene samme dag som en faktura er godkendt

OBS: Fakturaerne må ikke være forfaldne

Hvilke fakturaer kan jeg sælge?

 • Fakturaer til kreditværdige debitorer, hvor levering er sket
 • Alle nye fakturer, der ikke tidligere er sendt ud
 • Allerede udstedte fakturaer, der ikke er forfaldne endnu.

Hvordan kommer jeg i gang og hvor lang tid tager det?

 • Efter du har kontaktet os, indhenter vi de oplysninger vi har brug for vedr. din virksomhed
 • VI kan have dig i gang inden for 24 timer, hvis alt er ok

Hvornår kan jeg have pengene?

 • Du har pengene samme dag som fakturaen er godkendt. Omniveta udbetaler altid som straks overførsel – uden ekstra omkostninger

Hvad med min bank?

 • Ingen problemer for Omniveta
 • Hvis der er et virksomhedspant, skal din bank træde tilbage fra pantet på de fakturaer vi køber. Vi hjælper gerne med kontakten og ordner formaliteterne

Er der andet jeg bør vide?

 • Vi forsikrer alle fakturaer, så du er dækket, hvis din kunde ikke kan betale som følge af manglende betalingsevne (konkurs og lign). Vi dækker også forsikringens selvrisiko
 • Vi køber fakturaen (Ægte afkøb) så du forbedrer dine nøgletal
 • Vi står for hele rykkerproceduren og evt. inkasso.
 • Vi tilbagefører kun fakturaen (Regres)hvis din kunde har indsigelser – ikke ved sen betaling. Her står vi for hele risikoen

Du er altid velkommen til at kontakte os. Vores team af medarbejdere står klar til at hjælpe dig og dine kunder på såvel mail som telefon !

Lyst til at vide mere?