Kreditforsikring

Vi sikrer dine kundefordringer mod insolvens og konkurs

Ekstra tryghed

Når Omniveta Finans inkluderer en kreditforsikring til vores factoring-ydelser giver det dig en ekstra tryghed som kunde. Du behøver derfor ikke at være urolig for, at vi kræver vores udbetaling til dig tilbage hvis din kunde bliver insolvent i kreditperioden.

Du kan trygt fokusere på din virksomhed og benytte pengene, hvor du har brug for dem.

Hvorfor kreditforsikrer vi?

Vi kreditforsikrer som udgangspunkt, alle de fakturaer du sælger til os. Forsikringen
dækker din kundes betalingsevne ved f.eks. insolvens eller konkurs. På den måde kan
vi tilbyde at købe dine fakturaer uden regres - dvs. at du ikke skal tilbagebetale
de penge, som du har modtaget fra os hvis en kunde bliver insolvent.

Men husk på, det er dine kunders betalingsevne og IKKE deres betalingsvilje
der dækkes. Er der indsigelser mod fakturaen skal disse først behandles
før en evt. dækning indtræder.

timeline-seperator-start

Sådan fungerer det

timeline-seperator

Når vi modtager en faktura fra dig, foretager vi en kreditvurdering ud fra din forventning til omsætning for den aktuelle kunde. Herefter etablerer vi det ønskede kreditmaksimum hos vores forsikringsselskab.

timeline-seperator

Herefter køber vi dine fakturaer, der nu automatisk er forsikret mod insolvens. Skulle din kunde gå konkurs, modtager vi erstatning fra forsikringsselskabet og behøver derfor ikke kræve beløbet tilbagebetalt fra dig.

timeline-seperator

Hvis der ikke er tale om insolvens eller konkurs, men en indsigelse mod fakturaen, er der ikke dækning. Er der hold i klagen har vi ret til at kræve fakturabeløbet tilbagebetalt fra dig.

Du betaler ikke ekstra for en kreditforsikring, når vi køber dine fakturaer – alt er inkluderet i prisen.

Enklere kan det ikke blive...

timeline-seperator-slut

Hvor ofte tjekker du din 
konto for indbetalinger?

De fleste kunder betaler til tiden som de skal. Andre betaler for sent – og nogle gange kommer
pengene slet ikke. Udeblivende betalinger skaber usikkerhed, øget administration
og likviditetsproblemer.

Insolvens hos dine kunder har du ikke kontrol over, men det påvirker din virksomhed direkte på
bundlinjen. Misligholdelse og konkurser hæmmer vækst og investeringsmuligheder i din virksomhed
og kan ligefrem påvirke din konkurrenceevne.

Kreditforsikring sikrer
din bundlinje

Når du benytter Omniveta Finans fakturakøb, tilbyder vi at sikre dine udeståender mod insolvens, konkurs og længerevarende mislighold. Det betyder at vi kan købe dine fakturaer uden regres (krav om tilbagebetaling) hvis dine kunde mister betalingsevnen.

Ved salg af en faktura indgår forsikringen i prisen og du betaler derfor ikke ekstra for den øgede sikkerhed. Det giver dig fred i sindet, bedre og mere sikker likviditet – og bedre kundeforhold.