FAQ Fakturakøb

Hvilke virksomheder er fakturakøb især velegnet til?
Hvis fakturakøb skal give mening for en virksomhed, skal den mindst omsætte for et par
hundredtusind om måneden og typisk skrive fakturaer ud på mere end 10.000 kr. til
tilbagevendende kunder.

Hvorfor ikke bare trække på kassekreditten for at dække likviditetsmæssige udsving?
Fakturakøb skal ses som et godt supplement til kassekreditten med lidt mindre administration, hvis der er brug for ekstra likviditet i en kortere eller længere periode. Eller hvis du ikke vil låne penge, som virksomheden principielt allerede har. Desuden er vi ikke underlagt de samme
restriktioner som bankerne, hvilket giver os større fleksibilitet.

Er fakturakøb ikke det samme som factoring?
Nej, i modsætning til de produkter, som et factoringselskab belåner du ingenting og stiller ikke fakturaen som sikkerhed. Vi køber blot fakturaen
af dig og udbetaler fakturabeløbet minus vores gebyr.

Hvad med risikoen?
Vi overtager det fulde ansvar, også kreditrisikoen.

Hvordan fungerer det i praksis?
Vi køber din kundefaktura og du får pengene – minus vores andel – inden for 24 timer.
Vi overtager risikoen og modtager derefter det fulde fakturabeløb fra kunden, når vi når frem
til betalingsfristen.

Gælder det alle fakturaer?
Normalt overtager vi al fakturering af den pågældende kunde, vores egen kunde bestemmer
så, hvilke fakturaer, der skal købes og hvilke, der ikke skal. Det giver fleksibilitet.

Hvad synes jeres kunders kunder så om at blive faktureret af jer?
Naturligvis forklarer vi, at det er en praktisk foranstaltning – en outsourcing om du vil – og ikke et udtryk for manglende tillid. Vi behandler vores kunders kunder som var de vores egne – og faktisk er en del af dem også selv blevet kunder i Omniveta.

Kan fakturakøb bruges til at skabe bedre nøgletal?
Ja, i høj grad. Likviditetsgraden stiger jo, fordi du har et kontant indestående. Det forbedrer din soliditetsgrad. Det betyder især noget for virksomheder, der bl.a. lever af gode regnskaber og skaber vækst for egne penge.

Og hvad koster det så?
Det kommer jo meget an på situationen, men i gennemsnit ligger vores andel på 2-3% af
fakturabeløbet ved løbende måned + 30 dage. Der svarer stort set til hvad man ellers ville
give sine kunder i kontantrabat, hvis det var muligt.