Insolvens hos dine kunder ses direkte på din bundlinje. Slip for risikoen når du benytter Omniveta Finans fakturakøb

Hvor meget mersalg skal du have for at hente et tab på 100.000,- ?

0
i mersalg ved en margin på 5 %!

Hvor ofte tjekker du din konto for indbetalinger?

De fleste kunder betaler til tiden som de skal. Andre betaler for sent – og nogle gange kommer pengene slet ikke. Udeblivende betalinger skaber usikkerhed, øget administration og likviditetsproblemer.

Insolvens hos dine kunder har du ikke kontrol over, men det påvirker din virksomhed direkte på bundlinjen. Misligholdelse og konkurser hæmmer vækst og investeringsmuligheder i din virksomhed og kan ligefrem påvirke din konkurrenceevne.

Kreditforsikring sikrer din bundlinje!

Når du benytter Omniveta Finans fakturakøb, tilbyder vi at sikre dine udeståender mod insolvens, konkurs og længerevarende mislighold. Det betyder at vi kan købe dine fakturaer uden regres (krav om tilbagebetaling) hvis dine kunde mister betalingsevnen.

Ved salg af en faktura indgår forsikringen i prisen og du betaler derfor ikke ekstra for den øgede sikkerhed. Det giver dig fred i sindet, bedre og mere sikker likviditet – og bedre kundeforhold.

KREDITFORSIKRING

Vi sikrer dine kundefordringer mod insolvens og konkurs

Når Omniveta Finans inkluderer en kreditforsikring til vores factoring services giver det dig som kunde en ekstra tryghed. Du behøver derfor ikke at være urolig for at vi kræver vores udbetaling til dig tilbage hvis din kunde bliver insolvent.

Du kan trygt fokusere på din virksomhed og benytte pengene, hvor du har brug for dem.

Hvorfor kreditforsikrer vi?

Vi kreditforsikrer, som udgangspunkt, alle de fakturaer du sælger til os. Forsikringen dækker din kundes betalingsevne ved f.eks. insolvens eller konkurs. På den måde kan vi tilbyde at købe dine fakturaer uden regres. Dvs. at du skal ikke tilbagebetale de penge du har modtaget fra os hvis en kunde bliver insolvent.

Men husk på, det er dine kunders betalingsevne og IKKE deres betalingsvilje der dækkes. Er der indsigelser mod fakturaen skal disse først behandles før en evt. dækning indtræder.

  • Vores udbetaling til dig – bliver hos dig
  • Bedre og mere sikker likviditetsstyring
  • Forebyggende ved kredittjek
  • Færre uerholdelige fordringer
  • Du slipper omkostninger til egen kreditforsikring

Hvordan fungerer det?

Når vi modtager en faktura fra dig, foretager vi en kreditvurdering ud fra din forventning til omsætning for den aktuelle kunde. Herefter etablerer vi det ønskede kreditmaksimum hos vores forsikringsselskab.

Herefter køber vi dine fakturaer, der nu automatisk er forsikret mod insolvens. Skulle din kunde gå konkurs, modtager vi erstatning fra forsikringsselskabet og behøver derfor ikke kræve beløbet tilbagebetalt fra dig.

Hvis der ikke er tale om insolvens eller konkurs, men en indsigelse mod fakturaen, er der ikke dækning. Er der hold i klagen har vi ret til at kræve fakturabeløbet tilbagebetalt fra dig

Du betaler ikke ekstra for en kreditforsikring når vi køber dine fakturaer – alt er inkluderet i prisen. Enklere kan det ikke blive

Kontakt

Kontakt os på tlf: +45 7020 2084 – eller udfyld vores kontaktformular, så kontakter vi dig