Supply Chain Financing

– få mere ud af din likviditet

Større leveringssikkerhed – Øget konkurrenceevne – Bedre likviditet

Supply Chain Financing fra Omniveta Finans er en gennemskuelig og fleksibel finansieringsløsning, der forbedrer både din og dine leverandørers likviditet. Ved at tilbyde hurtigere betaling til dine leverandører opnår du større leveringssikkerhed og forbedret konkurrenceevne.

Supply Chain Financing

Supply Chain Financing er i sin enkelthed et samarbejde mellem din virksomhed, jeres leverandører og Omniveta Finans, hvor vi betaler leverandørerne hurtigere mod en kontant rabat.

Formålet er, at din virksomhed uden brug af egen likviditet, kan sikre leverandørerne et stabilt Cash flow og på den måde styrke samarbejde og leveringssikkerhed.

Supply Chain Financing med Omniveta Finance giver dig et par ekstra likviditetsfordele, der er værd at tage i betragtning:

 • Forlænget forfald uden omkostning: Vi forlænger den normale forfaldsdato med 10 dage – Den 1. bliver altså til den 10.
 • Kontant fordel ved rettidig betaling.

I lighed med KontantVedAccept™ er Supply Chain Finance en enkel og fleksibel finansieringsmulighed, men er i højere grad målrettet virksomheder der ønsker en mere strategisk løsning.

 • Samarbejdet med strategiske leverandører styrkes med en omgående likviditetsforbedring
 • Bedre likviditet hos leverandørerne giver en større leveringssikkerhed
 • Anmodninger om kontant betaling fra leverandørerne elimineres da de allerede får betalingen så snart fakturaen er godkendt
 • Virksomheden skal ikke bruge egen likviditet for at finansiere den kortere kredittid
 • Omniveta Finans finansierer kredittiden

Læs mere i faktaboksene under:

Se også under KontantVedAccept™ for mere information om denne ’lillebror’ til Supply Chain Financing

Leverandører udfordres i stigende grad af deres kunders behov for længere betalingsfrister. Dette medfører likviditetsudfordringer, der ikke altid kan løses med en forhøjelse af kassekreditten.

SUPPLY CHAIN FINANCE er løsningen på dette problem.

Fordelene kort fortalt:

For Leverandørerne:

 • Øjeblikkelig likviditet med finansiering af op til 100% af tilgodehavenderne
 • 100% risikodækning mod misligholdelse af tilgodehavender
 • Forbedret soliditet gennem salg af tilgodehavender, som følge af mulig reduktion af balancen

SCF Kunden:

 • Bedre forhold til strategiske leverandør
 • Yderligere likviditet ved at drage fordel af længere betalingsbetingelser
 • Sikring af produkt- og materiale tilgængelighed
 • Gennemsigtighed i betalingsstrømme
 • Optimering af arbejdskapital
 • Etablering af større konkurrencemæssige fordele

SCF-Kunden opnår længere betalingsfrister, mens leverandørerne stadig har en umiddelbar tilgang af likviditet.

SUPPLY CHAIN FINANCE styrker relationerne til leverandørerne, sikrer levering og beskytter mod driftsstop. Samtidig medfører SCF-kundens gode kreditvurdering en positiv indvirkning på hele finansieringsløsningen – og giver dermed leverandørerne bedre finansieringsvilkår end det ellers ville være muligt.

Hvordan fungerer Supply Chain Finance (SCF)?

Når der er indgået en aftale med din virksomhed og de leverandører der er relevante i samarbejdet, er Supply Chain Finance utrolig enkelt at arbejde med. Med nogle få justeringer vil de daglige rutiner ikke afvige fra det I er vant til.

 1. Indkøb fra en SCF leverandør
  Du foretager indkøb hos en SCF-leverandør som normalt.
 2. Levering og godkendelse
  Ved levering er det vigtigt at du hurtigst muligt kontrollerer at alt er leveret som aftalt, så du kan godkende den fremsendte faktura. Her er det yderst vigtigt at det gøres med et samme for at leverandøren kan drage nytte af SCF aftalen. Det er jo det han betaler for.
 3. Modtagelse af faktura
  Fakturaen kan fremsendes til dig som normalt, eller den kan fremsendes til Omniveta direkte. Så sørger vi for at du får den og vi følger op på godkendelsen.
  Fakturaen overdrages enkelt ved en denuntiation på selve fakturaen.
 4. Anvisning til betaling
  Når levering og faktura er godkendt anviser du fakturabeløbet til Omniveta med anmodning om betaling til leverandøren. Her er det vigtigt at være opmærksom på, at godkendelsen af den enkelte faktura er uigenkaldelig og der kan efterfølgende ikke modregnes i denne. (Se også under modregning)
 5. Betaling til leverandør
  Når vi har modtaget din godkendelse, udbetaler Omniveta Finans det anviste beløb til din leverandør fratrukket kontantrabatten
 6. Betaling af faktura
  Når fakturaen forfalder, betaler du fakturaen direkte til Omniveta Finans – Nu vil du opleve det der gør vores service helt speciel.

  • Du skal ikke betale fakturaen før 10 dage efter normalt forfald. Det giver dig mulighed for at modtage betalinger fra dine kunder inden du skal betale os. Det giver lidt mere luft omkring den 1.
  • Betaler du på den aftalte dato, har vi en ’Betalt til tiden’ ordning, der giver dig kontante fordele.
 7. Modregning og kreditering
  Vi ved selvfølgelig at der kan være behov for modregning eller krediteringer. Vi har derfor tilpasset løsningen så du fortsat har mulighed for regulere i betalingerne. Dog under visse forudsætninger.

  • Er der et generelt behov for modregning, noteres en købspris på f.eks. 85%. Det kan være på leverandørniveau eller på fakturaniveau. Vi tilbageholder 15% af fakturabeløbet, der først udbetales til leverandøren når du betaler – og kun, hvis der ikke er behov for modregning.
  • Er behovet tilfældigt, meddeler du os, at der skal krediteres et beløb, hvorefter vi sørger for dette i den næste faktura fra leverandøren.
  • Selvfølgelig kan krediteringer og modregninger ske direkte mellem dig og din leverandør

Omniveta Finans betaler de fakturaer du selv ville betale!

Kontakt os for mere information

Det er enkelt at komme igang

Supply Chain Financing skal sikre et godt likviditets flow hos såvel leverandør, som SCF-kunde. Det er derfor vigtigt at samarbejdet bunder i sikre leverancer og god økonomi hos SCF-kunden.

Selvom SCF er en enkel finansieringsløsning, er det vigtigt at komme godt fra start og sikre at alt tilpasses din virksomhed bedst muligt. Vi sørger for det meste, men vi har brug for dit engagement i startfasen for at sikre succesen.

 • Indledningsvis afholder vi møde med de parter der er involveret, så vi sikrer at alle rutiner overholdes. Det vil typisk involvere indkøb og økonomi.
 • Vi finder ud af hvor mange leverandører, der er relevante så vi kan få en ide om omfanget af aftalen. Herefter sikrer vi at kreditrammer stemmer overens med behovet
 • Der indgås en generel aftale mellem din virksomhed og Omniveta Finans. Her aftales de vilkår der berører vores samarbejde
 • Vi stiller gerne op til såvel interne som eksterne infomøder for at sikre den bedst mulige kommunikation. Omniveta leverer alt nødvendigt informationsmateriale til brug for jeres leverandører og medarbejdere
 • Når en leverandør ønsker at tilslutte sig aftalen (Godkendt til aftalen af jer), tager vi kontakten med leverandøren og klarer resten
 • I vil få faste kontaktpersoner i vores BackOffice og en ansvarlig sælger, der alle vil sikre at den daglige kontakt fungerer perfekt.

Sådan fungerer det

Indkøb

Du foretager dine indkøb hos dine leverandører som normalt

Godkendelse af levering

Når du modtager din levering kontrollerer du at alt er som aftalt og at fakturaen er korrekt

Anvis til betaling

Den godkendte faktura sender du direkte til Omniveta Finans med anmodning om at vi betaler til leverandøren

Betaling til leverandør

Omniveta Finans betaler det anviste beløb til din leverandør, fratrukket kontantrabatten

Betaling af faktura

Du betaler fakturaen direkte til Omniveta Finans på den aftalte forfaldsdato
0millarder kr.

blev i 2015 finansieret med Supply Chain Financing alene i Europa

Supply Chain Financing er et etableret redskab der giver rigtig god mening for sunde virksomheder der vil sikre leverancer men også styrke relationerne med leverandørerne.

Lad os hjælpe dig i gang

Kom godt i gang

Kontakt os på tlf: +45 7020 2084 – eller udfyld vores kontaktformular, så kontakter vi dig