FAQ SUPPLY CHAIN FINANCE

Hvilke virksomheder er Supply Chain Financing især velegnet til?
Produktet er især velegnet til virksomheder, der skal afregne leverandører kontant ved modtagelse eller sågar betale forud. Det gælder især mange produktionsvirksomheder.

Hvorfor ikke bare trække på kassekreditten for at dække likviditetsmæssige udsving?
Supply Chain Finance kan forbedre likviditeten uden behov for at trække på kassekreditten og typisk med en del mindre administrationsbyrde. Desuden er vi ikke underlagt de samme restriktioner som bankerne.

Hvordan fungerer det i praksis?
Din kunde leverer som aftalt og vi betaler for leverancen og giver dig den aftalte kredittid – til gengæld får vi et beløb, der svarer til din kundes kontantrabat.

Kan Supply Chain Finance bruges til at skabe bedre nøgletal?
Ja, i høj grad, hvis det anvendes som et strategisk, finansielt værktøj. Likviditetsgraden stiger jo, fordi det kontante indestående er højere. Det forbedrer din soliditetsgrad. Det betyder især noget for virksomheder, der bl.a. lever af gode regnskaber og skaber vækst for egne penge.

Og hvad koster det så?
Typisk svarer vores andel til det, som din leverandør vil give din virksomhed i kontantrabat.

Er der andre fordele end de økonomiske?
Ja, i mange tilfælde har Supply Chain Finance også forbedret samarbejdet med virksomhedens strategiske leverandører og givet bedre leveringsikkerhed, større produktionssikkerhed og bedre muligheder for at planlægge.